Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 2/2016 (znak IR-III.747.8.2015.3) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 354 od km – 0,197 do km 43,300, LOT A w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna” w km – 0,197 ÷ 92,788, której został nadany rygor natychmiastowego wykonania.

 Cała treść obwieszczenia i decyzja dostępna na stronie: