Monthly Archives: wrzesień 2015

XVII Rajd Rowerowy im. L. Roszczyka “Pieczona Pyra” – Zielątkowo 2015

 

REGULAMIN

XVII RAJDU ROWEROWEGO im. Leszka Roszczyka “Pieczona Pyra”- Zielątkowo 2015

  1. Cel rajdu: popularyzacja czynnych form wypoczynku z elementami biesiady związanej z zakończeniem wykopków.
  2. Organizator: Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, Mieszkańcy Zielątkowa
  3. Termin rajdu: 04 października 2015( niedziela)
  4. Trasa rajdu oraz godzina i miejsce startu poszczególnych dołączających się grup:

– Poznań (Piątkowo pętla PST) godz 10.00

– Suchy Las (“Ryga” ul. Bogusławskiego) godz 10.30

– Złotniki Osiedle (wjazd na poligon) godz 11.00

– Złotkowo (boisko) godz 11.15

– Golęczewo (Biały Domek) godz. 11.45

– Meta Zielątkowo (polana nad Samicą Kierską) godz 12.15

Uczestnictwo: Każdy uczestnik musi się zapoznać z regulaminem opublikowanym na stronie internetowej www.suchylas.pl Ilość uczestników nie jest limitowana. W imprezie może uczestniczyć każdy który na starcie podpisze kartę uczestnictwa. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody, przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym zakresie).

Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników i osób trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego roweru i zapasowej dętki lub łatek. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Powrót uczestników po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Świadczenia organizatorów na rzecz uczestników rajdu: zapewnienie opieki na trasie rajdu, na mecie posiłek, dla kolekcjonerów plakietka rajdu, liczne konkursy dla dorosłych i dzieci z nagrodami. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu na trasie.

Informacje dodatkowe:

– organizator zastrzega możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaku,

– organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,

– rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

– uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z uczestnikami rajdu przez media.

W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy
Grażyna Głowacka, Ryszard Głowacki

Miejsce : PSP-Zielątkowo

PAŹDZIERNIK Z ODPADRYNDĄ

Urząd Gminy Suchy Las informuje mieszkańców, iż w miesiącu październiku na terenie Gminy odbywać się będzie odbiór odpadów problemowych. Zachęcamy do skorzystania z możliwości oddania odpadów problemowych do Mobilnego PSZOK tzw. odpadryndy.

 

Jakie odpady można dostarczyć do mobilnego PSZOK?

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

– tylko małe AGD i RTV(odkurzacz, czajnik, toster, lokówka, radio itp. )

* Duże AGD jak np. lodówki, pralki, zamrażalki, zmywarki, kuchenki itp. których NIE MOŻNA dostarczyć do mobilnego PSZOK należy dostarczyć do stacjonarnego PSZOK ZGK w Chludowie przy ul.Golęczewskiej, gdzie zostaną odebrane nieodpłatnie!

– monitory i TV

– sprzęt IT (komputery, drukarki, małe ksera, skanery, telefony itp.)

– małe elektronarzędzia (wiertarki, piły, szlifierki)

– świetlówki

2. Akumulatory i baterie

3. Przeterminowane leki

4. Chemikalia:

– farby i opakowania po farbach

– rozpuszczalniki

– środki ochrony roślin

– detergenty

5. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych:

– zużyty olej silnikowy i przekładniowy

– filtry olejowe

– opakowania po olejach

Przypominamy jednocześnie, że:

1. Przyjmowane są TYLKO wyżej wymienione odpady

2. Odpady należy samodzielnie przekazać pracownikom ZGK z Mobilnego PSZOK – zabronione jest pozostawianie odpadów w miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po jego odjeździe !

3. Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy przekazać odpady w ściśle określonych (powyżej) godzinach.

Kiedy i w jakim miejscu pojawi się PSZOK?

3 października 2015 r. (sobota)

Jelonek

od 830 do 855 – ul. Sosnowa przy boisku sportowym/placu zabaw

osiedle Grzybowe

od 900 do 925 – ul. Opieńkowa przy wejściu na dawny plac zabaw

Suchy Las

od 930 do 955 – ul. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu z ul. Sportową

od 1000 do 1025 – os. Poziomkowe – ul. Aroniowa

od 1030 do 1055 – ul. Szkolna – przed Urzędem Gminy

od 1100 do 1125 – ul. Bogusławskiego – parking przed kościołem

od 1130 do 1155 – przy skrzyżowaniu ul. Sprzecznej i Leśnej

od 1200 do 1225 – przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Krętej

10 października 2015 r. (sobota)

Złotniki-Osiedle

od 900 do 925 – ul. Miła przy placu zabaw

Złotkowo

od 930 do 955 – ul. Złota przy świetlicy

Chludowo

od 1005 do 1025 – ul. Szkolna przy szkole

od 1030 do 1055 – ul. Obornicka przy skrzyżowaniu z ul. Za Parkiem

Chludowo – Zielątkowo

od 1100 do 1125 – ul. Dworcowa pomiędzy tablicami drogowymi na wysokości posesji nr 72

Zielątkowo

od 1130 do 1155 – ul. Szkolna przy sklepie

Golęczewo

od 1200 do 1225 – ul. Dworcowa przy szkole

od 1230 do 1255 – ul. Tysiąclecia przy skrzyżowaniu z ul. Krętą

17 października 2015 r. (sobota)

Złotniki

od 900 do 925– ul. Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Reja

od 930 do 955– ul. Radosna przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną

Złotniki-Wieś

od 1000 do 1025– ul. Słoneczna przy sklepie „Tęcza”

Biedrusko

od 1100 do 1120 – ul. Chludowska – za garażami, przy bloku nr 388

od 1130 do 1150 – przy pętli autobusowej (koło sklepu „Dino”)

od 1200 do 1230 – ul. Powstańców Wlkp. przy blokach

Odchwaszczanie terenu wokół stawu

Dnia 29 sierpnia 2015 roku odbyło się odchwaszczanie terenu wokół stawu. Trawy zarastające grysik, piasek oraz korę zostały usunięte. Skorygowano dolne partie wierzb, które sprawiały problem podczas koszenia traw. Usunięto również połamane gałęzie drzew.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują mieszkańcom, którzy tego dnia brali czynny udział  w pracy społecznej na rzecz naszego wspólnego miejsca na wypoczynek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

76 rocznica wybuchu II wojny światowej.

1 września 2015 roku w Łagiewnikach pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu odbyła się uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości towarzyszyła msza święta, przemówienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Suchy Las. Odbyła się także inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej “Poznańczycy” – Historia działalności członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich losy po wybuchu wojny. W obchodach brali udział żołnierze z Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Orkiestra Dęta z Chludowa.

Pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu kwiaty złożyła także delegacja Złotnik Wsi.

 

Łagiewniki 1