O NAS

ZŁOTNIKI

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE:
Złotniki znajdują się w południowo-zachodniej części Gminy Suchy Las. Według podziału na regiony fizyczno-geograficzne Złotniki leżą w zasięgu makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Na rzeźbę terenu miał wpływ lądolód skandynawski i jego wody roztopowe. Jego oddziaływanie wykształciło liczne pagórki i wzniesienia. Większość Liczną powierzchnię gminy to tereny pagórkowate powyżej 100m n. p. m.

HISTORIA:
Niektórzy historycy twierdzą, że nazwa tej miejscowości ma swoje źródło w zajęciach jej mieszkańców – mieli oni swego czasu trudnić się złotnictwem.
Z całą pewnością można powiedzieć, że Złotniki istniały najpóźniej w XVI w.(może znacznie wcześniej).
Znaleziono tu stare cmentarzysko i ślady grodziska z epoki kamiennej i kultury łużyckiej (epoka brązu i żelaza). Pierwsza wzmianka pisana o Złotnikach pochodzi z 1308roku, kiedy w dokumentach wymieniany jest Krzywosędziwój ze Złotnik jako świadek przy zmianie dóbr. Od 1580r. Złotniki były własnością rodziny Kierskich i Skórzewskich. W 1730r. Kazimierz Zabłocki sprzedał wraz z braćmi, odziedziczoną po rodzicach wieś Złotniki, Adamowi Wedelskiemu za 28000 złotych polskich. W 1793 r. właścicielem staje się Franciszek Moszczeński. Od około 1848r. Złotniki przeszły w ręce niemieckiej rodziny Hoffmeyerów. W 1885r. została wybudowana szkoła, która byłą początkowo zborem ewangelickim, następnie pocztą i szkołą równocześnie. Obecnie jest to budynek mieszkalny.

szkoła_www

W 1895r. rodzina Hoffmeyerów wybudowała pałac rezydencjalny. Ostatnim właścicielem z rodziny Hoffmeyerów był syn Fritza – Heintz. Po roku 1945 własność przeszła na skarb Państwa i cały majątek był użytkowany przez Rolniczy Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Pałac_www
W 1990 roku Akademia Rolnicza w Poznaniu nakazała rozbiórkę pałacu, na co zareagowały władze Gminy i Wojewódzki Konserwator Zabytków, udaremniając dokończenie zniszczenia pałacu.
W ostatnich latach pałac został odrestaurowany i wraz z parkiem znajduje się w prywatnych rękach.

 

Od samego początku parafialnie Złotniki należały do Kiekrza. Dzięki staraniom
ks. dr hab. Edwarda Nawrota w latach 1996 -1999 został wybudowany Kościół filialny św. Faustyny Kowalskiej dzięki finansowej pomocy całej parafii. Grunty na świątynię w 1993 roku ofiarowała Akademia Rolnicza w Poznaniu, która ma tutaj swoje zakłady naukowe. Dzięki staraniom ks. dr A. Tomala z Kiekrza trafiły do Złotnik elektryczne organy z Holandii, które są w użytku po dziś dzień.
Kościół_www
W roku 1996 na polach Akademii Rolniczej rozpoczęła się budowa osiedla Grzybowego, które administracyjnie podlegało pod Złotniki Wieś. Z biegiem czasu okazało się, że życie mieszkańców Złotnik Wsi i oś. Grzybowego różni się od siebie potrzebami i problemami.
W 2002 postanowiono rozdzielić Złotniki Wieś i oś. Grzybowe na dwa osobne sołectwa.

CIEKAWOSTKA:
Mało kto wie, że w latach 90-tych w RZD Złotniki funkcjonowała jedyna w Wielkopolsce przetwórnia mleka owczego i koziego. Z mleka koziego produkowano sery, a z mleka owczego sery i jogurty.
Poniżej przedstawiamy archiwalne zdjęcie pracownika RZD Złotniki przy produkcji sera.

Pracownik_www

Jogurty produkowane były w sześciu smakach; naturalny, ananasowy, brzoskwiniowy, truskawkowy, malinowy oraz jagodowy. Dostępne w opakowaniu szklanym (słoik) 250g kosztowały ok. 1,4 zł w zależności od sklepu. Później produkcji zaniechano.

ZŁOTNIKI WIEŚ DZIŚ:
Jedno z sołectw Gminy Suchy Las, które zamieszkuje 328 mieszkańców zameldowanych na stałe (dane z 2014r). Większą część terenów wsi stanowią pola uprawne, łąki i poletka doświadczalne, których właścicielem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To dzięki nim w ciągu roku wieś staje się wyjątkowo malownicza, przyciąga wielu amatorów fotografii oraz uległa małym zmianom urbanistycznym.