I WYPAD ROWEROWY

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólny wypad rowerowy wokół jeziora Kierskiego.

Download (PDF, 79KB)

Download (PDF, 30KB)

Wszyscy uczestnicy startując w wypadzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wypadu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,

Udział w wypadzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.