II Akcja sprzątania Złotnik – podsumowanie

W dniu 9 kwietnia o godz. 10.00 ruszyła II akcja sprzątania Złotnik. Mimo, iż aura chłodno się zapowiadała nie zabrakło śmiałków pełnych gorącego zapału, którzy pracowali aż do 19-tej godziny. W tegorocznej akcji brało udział ponad 40 osób (dorośli i dzieci).
Każdy uczestnik otrzymał rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci. Zakres akcji został rozszerzony o wiosenne porządki przy stawie (wygrabianie liści z traw, grysiku oraz piachu) oraz sąsiedniej łąki, na której zostaną rozstawione atrakcje dla dzieci podczas czerwcowej imprezy integracyjnej.
Ponadto w planie było również posprzątanie dwóch dzikich wysypisk śmieci. Nie zapomniano również o poboczach dróg tych utwardzonych jak i polnych.
Efekt tegorocznej akcji to zebrane ok. 10m3 śmieci.
Sołtys oraz Rada Sołecka serdecznie dziękuje:

Wszystkim uczestnikom tegorocznej II akcji sprzątania Złotnik za poświęcony czas, za ciężką pracę, za integrację, za wspaniałą atmosferę w czasie pracy.

Panu Piotrowi Bobkiewicz za udostępnienie koparko-ładowarki, a panu Tomaszowi Bobkiewicz za poświęcony czas, trud i ciężką pracę włożoną w niwelację terenu w sąsiedztwie stawu.

Panu Robertowi Chrzanowskiemu za udostępnienie ciągnika wraz z osprzętem oraz za poświęcony czas, trud i ciężką pracę włożoną w przygotowanie terenu w sąsiedztwie stawu pod wysiew trawy.