Inwestycje

W miesiącu grudniu została zakończona budowa chodnika ( od ulicy Słonecznej 11 aż do stawu ). Mieszkańcy wreszcie mogą  bezpiecznie spacerować.

Zakończyły się również prace związane z budową oświetlenia stawu. Wykonane zostało przyłącze sieci elektrycznej. Nasz staw oświetlać będzie pięć stylowych parkowych lamp, w których źródłem światła są żarówki wysokoprężne sodowe o mocy 70W. Planowane włączenie prądu nastąpi po Nowym Roku z uwagi na brak licznika energii, którego zamontuje firma Enea.

Po raz kolejny została naprawiona oberwana skarpa nad stawem od strony zachodniej. Cofnięto przesuniętą linię brzegową na skutek tąpnięcia ziemi. Całość została wzmocniona nową faszyną.

Aktualnie trwają prace na placu zabaw związane z wymianą podłoża na tzw. bezpieczne. Całość zostanie okrawężnikowana w celu zabezpieczenia piasku przed zarastającymi go chwastami. Nastąpi również wymiana opłotowania.

 

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Łagiewnickiej.

Jak informuje Kierownik Referatu Budowlano – Inwestycyjnego p. Aurelia Szczęsna:
„ Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łagiewnickiej od torów kolejowych w Złotnikach do Złotnik Wsi, jest na etapie prac projektowych. Procedura projektowa wydłużyła się w związku z uzgodnieniami z Uniwersytetem Przyrodniczym, będącym właścicielem terenu, na którym budowana będzie ścieżka oraz ustaleniami z właścicielami infrastruktury biegnącej w trasie planowanej ścieżki ( sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna ).
Zakończenie prac projektowych II kw. 2017r.”