Realizacja zadań – informacje

 

Informacje Referatu Budowlano Inwestycyjnego

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej.

“Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Łagiewnickiej do Złotnik Wsi – trwają uzgodnienia projektu, oczekujemy na decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Umowny termin zakończenia maj 2017.”

2. Sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości

“Sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości  – trwają prace projektowe, uzgodnienia. Umowny termin zakończenia lipiec 2017.”

Informacje Referatu Komunalnego

1. Budowa lamp na boisku

“Mamy już warunki z Enea. Wybraliśmy projektanta. Będzie osobna szafka dot. oświetlenia. Trochę to trwa bo jest to inwestycja celu publicznego. Po otrzymaniu projektu zrobimy zgłoszenie do Starostwa wykonania robót. Postaramy się tak zadziałać by w czerwcu lampy były choć jest to wszystko zależne od Enea i postawienia przez nich szafki. Będziemy tego pilnować.”